Opwaarts naar een circulaire economie!

Repurpose / Nieuws / Opwaarts naar een circulaire economie!

Opwaarts naar een circulaire economie!

Ladder_0
Ladder van Lansink

Stukje geschiedenis

In 1979 bedacht politicus Ad Lansink een “ladder” om beter om te gaan met afval. Het doel? Per materiaal, voor het weggooien, nagaan wat de best mogelijke verwerking is van A tot F (zie afbeelding). Het effect is dat we in de afgelopen 30 jaar minder storten (F) en verbranden (E) en meer recyclen (C). Ten opzichte van andere EU lidstaten doen we relatief veel aan recycling. Echter is dit voornamelijk downcycling (degraderen van de functie van de grondstoffen). Daarnaast heeft Nederland tegenwoordig teveel verbrandingsinstallaties. Zie dit nieuwsitem van de NOS wat voor gevolgen heeft.

Noodzaak verandering

In de afgelopen 30 jaar is de grondstofvraag wereldwijd met 66% gestegen terwijl en geen nieuwe bronnen meer gevonden worden. Op basis hiervan is doorberekend dat er verschillende grondstoffen op korte en lange termijn niet meer uit de grond te halen zijn. Zo is zilver over 15 jaar en koper over 30 jaar niet meer beschikbaar. De EU geeft aan dat we hier snel wat aan moeten gaan doen. Volgens de Ladder van Lansink is hergebruik van producten de eerstvolgende stap. Daarnaast zullen nieuwe producten op verschillende vlakken slimmer ontwerpen moeten. Belangrijk is dat onderdelen van een product gemakkelijk onderhouden en vervangen kunnen worden. En belangrijk is dat de grondstoffen van zo’n onderdeel zo te scheiden zijn dat de pure grondstoffen (Cradle to Cradle) geschikt zijn voor upcycling (de kwaliteit van de grondstof blijft gelijk).

De meest innovatieve oplossingen

ExTax ontwikkelt momenteel een model waarbij belasting niet meer geheven wordt op arbeid maar op grondstoffen. Gevolg: Goedkopere arbeid waardoor producten opknappen goedkoper wordt dan nieuwe grondstoffen inkopen.
TurnToo heeft een slim verdienmodel voor producenten ontwikkeld waarbij ze geld verdienen aan de grondstoffen in hun producten.
Repurpose richt zich voornamelijk op trede A en B. Preventie: bouwmaterialen uit een bestaand gebouw dat gesloopt gaat worden hergebruiken in het nieuwe gebouw. En hergebruik van materialen in nieuwe producten of in nieuwbouw. Hoe? Klik op onderstaande afbeelding.

Op deze website’s staan alle gebruikte bronnen:

www.turntoo.com
www.ex-tax.com
www.circle-economy.com
www.cbs.nl
www.lap2.nl
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
www.adlansink.nl

Opmerking: de weergegeven verhouding van hergebruik en recycling is niet op basis van bovenstaande bronnen. De overheid meet niet hoeveel bouwmaterialen er gerecycled of opnieuw gebruikt worden. De gebruikte waarden zijn gebaseerd op de praktijkervaring van verschillende bedrijven.

Back to Top