Hoe kan BIM hergebruik goedkoper maken?

De conclusies uit het onderzoek van afstudeerder Michel Martens

Repurpose / Nieuws / Hoe kan BIM hergebruik goedkoper maken?

Tegenwoordig worden steeds meer gebouwen ontworpen aan de hand van Building Information Models (BIM). Een 3D weergave van een gebouw met gebouw- en productinformatie. Hiermee zijn bouwfouten te voorkomen en is gebouwbeheer goedkoper te managen. Maar over vijftig jaar, wanneer een gebouw wordt aangepast of gedemonteerd en gesloopt, kan BIM dan ook wat betekenen voor hergebruik?

Proefslopen gemakkelijker dan bouwtekeningen inzien

Foto-michel-klein

Bij (ver)bouwen moet bij de gemeente een set tekeningen ingediend worden. Dit zijn de gebruikelijke 2D tekeningen. Onze ervaring is dat gemeentes niet alle tekeningen (meer) hebben en niet weten welke tekeningen ze wel hebben. Daarnaast kost het nog weleens geld om tekeningen in te zien en te kopiëren. Om een hergebruikafweging te maken is het relevant om onder andere te weten om wat voor materiaalsoort het gaat. Nu is tot op heden gebleken dat opvragen van informatie bij een producent of het proefslopen van een bouwmateriaal (om de opbouw te zien) goedkoper is dan langsgaan bij de gemeente.

Zo kwam de vraag op of BIM niet de perfecte informatiebron is om binnen een paar minuten in te kunnen zien welke materialen herbruikbaar zijn. Hier dacht Michel Martens, oud student van de Hogeschool Utrecht, ook over na. Hij is onder andere bij Repurpose afgestudeerd op dit onderzoek met een 7,8. De uitkomsten van dit onderzoek worden behandeld in dit artikel.

BIM voor onderhoud en hergebruik

BIM wordt steeds meer gebruikt om gebouwen te ontwerpen en te bouwen. Handig aan BIM is dat verschillende bedrijven met verschillende tekenprogramma’s aan hetzelfde (Industry Foundation Classes bestand (IFC)) bestand kunnen werken. Echter dienen de verschillende partijen wel volgens dezelfde norm te werken om verkeerde informatie input te voorkomen.

Om een melding te kunnen krijgen wanneer een gevel onderhouden moet worden of om door te laten rekenen of een binnenwand geld oplevert bij hergebruik is er aanvullende informatie nodig, bleek uit het onderzoek van Michel Martens. Al de nodige informatie kan momenteel niet worden opgeslagen in het IFC model. Om die reden dient er een aanvullende database gebruikt te worden. Zie onderstaande tabel voor welke informatie.

tabel-bim-hergebruik

Bron: “Afstudeeronderzoek Materiaalhergebruik met de toepassing van BIM” van Michel Martens

Momenteel worden er tools ontwikkeld waarmee een gebouwbeheerder, zonder enige kennis van BIM, gemakkelijk via een website zijn beheer kan managen. Deze tool haalt de nodige informatie uit het IFC model met de database. Zo wordt het model bijgehouden. Wanneer het gebouw verbouwd wordt kan met een uitleesprogramma worden uitgelezen wat hergebruikt kan worden en wat dit aan geld kan opleveren. Van belang is dat er zoekfilters en zoekregels worden toegevoegd aan het uitleesprogramma. De kennis die van belang is voor deze zoekregels is Repurpose aan het opbouwen.

bim-portiekflat

bim-portiekflat-kozijnen

Deze afbeeldingen geven de kozijnen weer die in de portiekflat zitten. Kozijnen met dezelfde kleur hebben dezelfde maat.

Bron: “Afstudeeronderzoek Materiaalhergebruik met de toepassing van BIM” van Michel Martens

BIM voor hergebruik, wat levert dit op?

Stel dat er uitzocht moet worden op wat voor manier een deur hergebruikt kan worden als deur, tafelblad, tafelpoot, wand of als vloerdeel, dan is daar technische informatie voor nodig. Hoeveel dezelfde deuren zijn er aanwezig? Wat is de opbouw ervan? Hoeveel weegt dit type deur? Enzovoort. Deze informatie is nu het beste te bepalen door te meten, zagen, wegen, fotograferen en te rekenen. Voor een complex gebouw kost dit al makkelijk een dag werk terwijl deze informatie in een half uur uit een building information model gehaald kan worden.

Inventarisatie_of_BIM

Links de handelingen die nodig zijn om uit te zoeken hoe en of een deur herbruikbaar is. Rechts een weergave van een building information model waarin deze informatie staat.

Wanneer we nu beleid aanpassen, hoe ziet de toekomst er dan uit?

Stel dat de overheid langzaamaan instelt dat tekeningen als IFC bestand met database aangeleverd moeten worden, dan is straks gebouwinformatie veel gemakkelijker beschikbaar. Van belang is dat de overheid daarbij een goede norm opstelt voor deze modellen. Zo zet elke partij (producent, architect en aannemer) dezelfde juiste informatie in het model. Nu kost dit in de ontwerpfase iets meer geld, maar verdient zichzelf gemakkelijk terug met de besparing op faalkosten, besparing op onderhoudskosten en de opbrengsten door hergebruik en hoogwaardige recycling.

BIM-hergebruik-titel

Bron: Aangepaste afbeelding van: Seoul National University of Technology

Een blik in de toekomst:

De overheid bespaart geld doordat de gebouwinformatie, geheel digitaal, beheerd wordt op één locatie. Zo zijn de gemeentes van deze beheerkosten af. Daarnaast kan de overheid bijhouden welke grondstoffen er in Nederland zijn en in welke hoeveelheden in alle Nederlandse gebouwen. Op basis hiervan kan een beter grondstoffenbeleid (in de plaats van afvalbeleid) gemaakt worden

Voor gebouweigenaren is onderhoud veel gemakkelijker. En wanneer een materiaal vervangen dient te worden, dan krijgt de producent een seintje dat hij zijn product kan recyclen.

En wanneer een gebouw echt niet meer voldoet en niet aangepast kan worden. Dan wordt een online veiling gehouden voor de bouwmaterialen en de grondstoffen. Wanneer er een aantal opkopers zijn die samen een interessant bedrag hebben neergelegd voor de materialen en grondstoffen, wordt de demontage en vervolgens de sloop gestart. Zo wordt het verwijderen van een gebouw een stuk goedkoper of levert zelfs geld op.

Back to Top